Språk i litteratur och konst

Inlagt 2022-03-21

Litteratur och konst är två lite mer ovanliga Dyrka-uppdrag som har blivit återkommande genom åren. Kul!

På litteratursidan jobbar jag med författare och deras bokinnehåll. Spännande process att kunna bidra i kring tonalitet, dramaturgi, ordval osv. Patrik Lindenfors Samarbete och Det kulturella djuret är två exempel. Jobbar dessutom med Bokförlaget Langenskiölds tillsammans med Brodén Design kring SoMe m m.

Konst har alltid varit ett av mina stora intressen som också tagit sig in på Dyrka-agendan genom konstnären Alvaro Campo. Att förmedla bilden av ett föreslaget offentligt verk i ord som gör det rättvisa är ett viktig steg i resan mot den slutliga konstupplevelsen.

Osynliga landskap i Varberg är ett av de spännande projekten som färdigställts.