Emakina: Pensionsmyndigheten, Norrmejerier, Tekniska verken …

Inlagt 2022-03-21

Dyrkas favoritmedarbetare Anna Blixt delar numera sin arbetstid mellan Dyrka och byrån Emakina. En perfekt kombination av egna kunder och spännande Emakina-uppdrag. Här ett aktuellt Emakina-exempel för Pensionsmyndigheten.