”I am myself” – Effekter av språkval och mottagardesign i svensk marknadsföring

Inlagt 2020-06-23

Nu ligger den uppe på DiVA – min kandidatuppsats i lingvistik. Vad händer när svenska avsändare kommunicerar på engelska i sin marknadsföring – mot svenska mottagare? Svaret i den här lilla studien, där Lindex används som exempel, var att deras uppfattning om avsändaren inte påverkades nämnvärt. Däremot blev det tydligt att de två grupperna uppfattat filmens budskap helt olika trots att enda skillnaden var valet av språk.