Språk i litteratur och konst

Inlagt 2022-03-21

Litteratur och konst är två typer av Dyrka-uppdrag som har blivit återkommande genom åren. Kul!

På litteratursidan jobbar jag med författare och deras bokinnehåll. Spännande process att kunna bidra i kring tonalitet, dramaturgi, ordval osv. Patrik Lindenfors Samarbete och Det kulturella djuret är två exempel. Jobbar dessutom med Bokförlaget Langenskiöld.

Konst har alltid varit ett av mina stora intressen som också tagit sig in på Dyrka-agendan genom konstnären Alvaro Campo. Att förmedla bilden av ett föreslaget offentligt verk i ord som gör det rättvisa är ett viktig steg i resan mot den slutliga konstupplevelsen.

Osynliga landskap i Varberg är ett av de spännande projekten som färdigställts.