Reklam, samhällsinfo, redaktörsjobb m m

Inlagt 2023-09-11

Arbetet för Emakina rullar på. Här senaste Orange kampanj för Pensionsmyndigheten. Andra roliga Dyrka-uppdrag är Familjebostäder och Bokförlaget Langenskiölds.