Prebiotika från skog och hav

Inlagt 2019-03-19

Svaren på många av framtidens hållbarhetsfrågor finns i skogen och havet. Hur kan restresurser från skogsbruk och havsodling till exempel frigöra värdefull odlingsmark, stärka vår hälsa och bidra till minskat antibiotikabehov? Prebiotika från skog och hav är en ny möjlighet, och målet med tvärvetenskapliga bioinnovationsprojektet ForceUpValue. Närproducerade, hållbara fibrer som via föda och foder ger god maghälsa till människor och djur.

Ett annorlunda Dyrka-projekt heter ForceUpValue. Deltar gör Luleå Tekniska Universitet, Essum, SLU Sveaskog, och Dyrka. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som syftar till att ställa om Sverige till en bioekonomi till år 2050.