Philadelphia-inspiration

Inlagt 2015-01-14

Philadelphia är ett av Mondelez varumärken som jag jobbar mycket med. Kul! AD är Fredrik Ljungberg och tillsammans tar vi fram kommunikation och redskap mot den professionella delen av målgruppen. Här en broschyr med nystartsinspiration.