Läkare Utan Gränser

Inlagt 2011-08-16

Dyrka har jobbat med Läkare Utan Gränser sedan 2007 tillsammans med Per Ledin. Utmanande och givande. Mest är det DR och brev av olika slag som tas fram. Men också annonser och banners. Här en banner inspirerad av Tetris. Pengarna trillar ner och omvandlas till hjälp – ja, ni hajjar. I skrivande stund är Afrikas horn mest akut. Hur mycket har du skänkt?