Bra text gör skillnad

Inlagt 2017-09-11

För några år sedan hjälpte jag Naturskyddsföreningen med en digital adventskalender där varje dag bjöd på en intervju med en engagerad medlem. Vilka fantastiska berättelser som jag fick möjlighet att förmedla vidare i text! En av texterna har nu varit underlag i en studie genomförd på Örebro universitet. Citerar stolt:

”Naturskyddsföreningens berättelse har en struktur som består av ett fåtal teman som beskrivs målande, där möjlighet ges till identifikation. Texten vittnar om en medvetenhet om hur en berättelse ska byggas upp för att bjuda in till delaktighet. Strukturen är sammanhållen, vilket gör den effektivare och mer hållbar över tid.

SNF:s text erbjuder målgruppen möjlighet till identifikation. Det är enkelt att engagera sig, alla har kunskap, inga experter lyfts fram. SNF är en nationell organisation som bygger på frivilligt medlemskap och det finns förutsättningar för ett direkt inflytande inte bara över innehållet utan också makten. Här handlar medlemmarnas berättelser inte enbart om att legitimera organisationens existens. I texten rör sig makten ut från organisationen till medlemmarna. Berättelsen inbjuder till reell delaktighet.”